deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

İrade çıkarmak deyimi:

İrade çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Padişah tarafından bir işin yapılması için emir verilmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.