deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ismarlama laf deyimi:

Ismarlama laf deyiminin anlamı ve açıklaması

Güzel olmakla beraber başkalarından duyularak söylenen laf.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.