deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kabak çiçeği gibi açılmak deyimi:

Kabak çiçeği gibi açılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Çekimser ve utangaçlıktan sıyrılarak aşırı derecede serbestlik göstermek.
"Komşu kızı, nasıl da kabak çiçeği gibi açıldı."
"Bizim oğlan büyük şehre gidince, kabak çiçeği gibi açılmış."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.