deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kalıba vurmak deyimi:

Kalıba vurmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Biçimi bozulmuş bir şeyi düzeltmek için kalıba geçirmek.
"Ayakkabıları kalıba vurmak gerekiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.