deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kambur felek deyimi:

Kambur felek deyiminin anlamı ve açıklaması

"Rast gelmeyen, yâr olmayan, kötü talih veya kader" anlamında kullanılan bir söz, kahpe felek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.