deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kapana düşürmek deyimi:

Kapana düşürmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Hile ile yakalamak.
"Fareyi kapana düşürmek için çok uğraştı."
"Dolandırıcılar insanları kapana düşürmek için türlü yollar buluyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.