deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kapı yoldaşı deyimi:

Kapı yoldaşı deyiminin anlamı ve açıklaması

Herhangi bir yerde aynı hizmette bulananlardan her biri.
"Kapı yoldaşıdır kendisi, yıllardır görüşürüz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.