deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Karaborsaya düşmek deyimi:

Karaborsaya düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir mal gizlice pahalıya alınıp satılır olmak.
"Bu ilaçlar karaborsaya düşmüş, temin etmekte zorlanır olduk."
"Karaborsaya düşmüş, şimdi ara da bulasın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.