deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kaş yapayım derken göz çıkartmak deyimi:

Kaş yapayım derken göz çıkartmak deyiminin anlamı ve açıklaması

İşi düzelteyim, bir iyilik yapayım derken büsbütün bozmak ve büyük bir zarar vermek.
"Çok iyi niyetli, ama kaş yapayım derken göz çıkartıyor."
"Dikkatli olalım, kaş yapalım derken göz çıkartmayalım."
"Pencereyi onarırken camı kırdı, kaş yapayım derken göz çıkarttı yani."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.