deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kavgaya girişmek deyimi:

Kavgaya girişmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Kavgaya başlamak.
"Üst kattakiler şu an azılı bir kavgaya giriştiler."
"Güzelce konuşup anlaşmak varken, kavgaya giriştiler."
"Sokak ortasında saç saça kavgaya giriştiler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.