deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kayıt altına girmek deyimi:

Kayıt altına girmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bir şey yapmaya zorlanmak.
"Kayıt altına girmem için çok zorluyorlar."

2. Davranışları sınırlandırılmak.
"Bu çocuğun kayıt altına girmesi lazım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.