deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kıçın kıçın gitmek deyimi:

Kıçın kıçın gitmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Geriye doğru gitmek, geri geri gitmek.
"Atlamak için kıçın kıçın gitti, hızla ileri koşup atladı."

2 Henüz yürümeyen bebek kıçüstü gitmek.
"Bebek kıçın kıçın annesine gitti."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.