deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır deyimi:

Kimin arabasına binerse onun türküsünü çağırır deyiminin anlamı ve açıklaması

Bulunduğu toplumda hangi taraftan çıkar elde ederse o tarafın istediği gibi hareket eder.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.