deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Komşuluk hatırı deyimi:

Komşuluk hatırı deyiminin anlamı ve açıklaması

Komşuluktan ileri gelen, komşular arasında gözetilen sevgi ve saygı.
"Komşuluk hatırı için biraz sessiz olun."
"Şuraya çöp atmayın diyoruz, komşuluk hatırı da bilmiyorlar."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.