deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Külyutmaz deyimi:

Külyutmaz deyiminin anlamı ve açıklaması

Aldanmaz, kolay inanmaz (kimse).
"Senin gibi külyutmaz birini nasıl kandırlar?"
"Bana külyutmaz Osman derler."


Deyim değil sıfattır.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.