deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kurşuna dizmek deyimi:

Kurşuna dizmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Ölüm cezasını askerî bir birliğin attığı kurşunlarla yerine getirmek.
"Bütün köy halkını kurşuna dizdiler."
"Düşmanla iş birliği yaptığı ortaya çıkınca onu kurşuna dizmişlerdi."

2. Öldürmek.
"Dediklerin doğru çıkmazsa seni kurşuna dizerim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.