deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kutlu olsun deyimi:

Kutlu olsun deyiminin anlamı ve açıklaması

"Uğurlu olsun bolluk ve iyilik getirsin" anlamına gelen bir kutlama sözü.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.