deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Kutsal kitap deyimi:

Kutsal kitap deyiminin anlamı ve açıklaması

Cenab-ı Allah tarafından peygamberlere gönderilen kitap (Kur’an, Tevrat, Zebur, İncil)
"Kuran-ı Kerim, Müslümanların kutsal kitabıdır."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.