deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Laf / söz altında kalmamak deyimi:

Laf / söz altında kalmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Söylenen her incitici söze, benzer şekilde karşılık vermek.
"Benim laf/söz altında kalacağımı sanıyordu."
"Laf/söz altında kalmamak için, gereken cevabı her zaman veririm."
"O yaşlı kurttur, kolay kolay laf/söz altında kalmaz."
"Hiç laf/söz altında kalmaz, illa söyleyecek bir şeyleri vardır."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.