deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Madalyonun öbür tarafı deyimi:

Madalyonun öbür tarafı deyiminin anlamı ve açıklaması

Olumlu bir olay, iş ya da durumun düşünülmesi, hesaba katılması gereken olumsuz yönü.
"İşler dışarıdan kolay görünüyor, ama madalyonun öbür tarafı gördüğün gibi değil."
"Ben tüm malları satarım diyorsun, ama madalyonun öbür tarafı kolay değil."
"O kadar para veriyorlar da, madalyonun öbür tarafı öyle değil."
"Arabayla yola çıkarız diyorsun da, madalyonun öbür tarafı farklı."
"Biz de katılalım; güzel diyorsun da, madalyonun öbür tarafı öyle değil."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.