deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Madalyonun öbür yüzü deyimi:

Madalyonun öbür yüzü deyiminin anlamı ve açıklaması

Olumlu bir olay, iş ya da durumun düşünülmesi, hesaba katılması gereken olumsuz yönü.
"İşler dışarıdan kolay görünüyor, ama madalyonun öbür yüzü gördüğün gibi değil."
"Ben tüm malları satarım diyorsun, ama madalyonun öbür yüzü kolay değil."
"O kadar para veriyorlar da, madalyonun öbür yüzü öyle değil."
"Arabayla yola çıkarız diyorsun da, madalyonun öbür yüzü farklı."
"Biz de katılalım; güzel diyorsun da, madalyonun öbür yüzü öyle değil."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.