deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mandepsiye gelmek deyimi:

Mandepsiye gelmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Aldatılmak, tuzağa düşürülmek.
"Dikkatsizlik yüzünden mandepsiye gelmek istemem."
"Mandepsiye gelmekten son anda kurtulduk."
"Arkadaşın yüzünden mandepsiye gelmeyelim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.