deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Merhaba çakmak deyimi:

Merhaba çakmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Selamlamak.
"Dayına merhaba çakmak için, dükkanına uğrayalım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.