deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Molla Kasım deyimi:

Molla Kasım deyiminin anlamı ve açıklaması

Kendi bildiği ve düşündüğü şeyin tek geçek olduğunu savunan, bunun dışındaki yaklaşımlara eleştiriler getiren kişilik.
"Sen de başımıza Molla Kasım kesildin."

Deyimin Hikayesi
Bir halk söylencesine göre Yunus üç bin şiir yazmış, bunları bir divan haline getirmiş. Yunus'tan sonra bu divan Molla Kasım adında sofu bir adamın eline geçmiş. Divanı alıp porsuk çayı kenarına giden Molla Kasım şiirleri okumaya başlamış. İlk okuduğu şiiri şeriata aykırı bulduğu için yakmış. İkinci, üçüncü derken tam bin şiiri yakmış. Bin birinci şiiri okuyunca onu da şeriata aykırı bulmuş, ancak yakmaktan usandığı için okuduklarını suya atmaya başlamış. Bir bin şiiri de böyle yok etmiş. Üçüncü bine başlayınca şu beyite rastlar;

"Derviş Yunus bu sözü eğri büğrü söyleme,
Seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir."

Mola Kasım bu beyiti okuyunca Yunus'un keramet sahibi erenlerden olduğunu anlamış, yaptıklarından bin pişman olmuş. İşte şimdi o yakılan bin şiiri gökteki melekler, suya atılan bin şiiri sudaki balıklar, kalan bin şiiri de bizler okumaktayız.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.