deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Mütalaa etmek deyimi:

Mütalaa etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Okumak.

2. Üzerinde düşünmek, iyice incelemek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.