deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Nam vermek deyimi:

Nam vermek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ünü herkesçe bilinmek ve her yerden duyulmak.
"Biz bu diyarlarda atadan beri nam vermiş bir aileyiz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.