deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ne hikmettir deyimi:

Ne hikmettir deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Bilmezlikten gelinen durumlarda kullanılan bir söz.
"Ne hikmettir bu elektrikler sürekli kesiliyor."
"Ne hikmettir, geldiğimde seni ders çalışırken görmüyorum."

2. Bilinmeyen bir sebepten ötürü.
"Ne hikmettir, bugün de gelmekten vazgeçti."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.