deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Neye uğradığını anlamamak deyimi:

Neye uğradığını anlamamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Beklenmedik bir durumla karşılaşıp hiçbir şey yapamamak, şaşırıp kalmak.
"Ocak birden alev alınca neye uğradığını anlamadı."
"Köpek birden havlamaya başlayınca neye uğradığımı anlamadım."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.