deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Nimet bilmek deyimi:

Nimet bilmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bir şeyi lütuf kabul etmek.
"Evimize misafir gelmesini nimet bilirdik."
"Seninle bir yuva kurmayı, hep nimet bildim."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.