deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

O taraşı olmamak deyimi:

O taraşı olmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Konuyla bir ilgisi yokmuş gibi davranmak.
"Evde kimse o taraşı olmadı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.