deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Renksiz hayat deyimi:

Renksiz hayat deyiminin anlamı ve açıklaması

Göze çarpıcı bir niteliği olmayan, hep aynı hareketsiz, sönük geçen yaşam.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.