deyimlerimiz.com

Şakaya boğmak deyimi:

Şakaya boğmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Ciddi başlayan bir sözü veya davranışı şakaya çevirmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.