deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Şeytanın gör dediği deyimi:

Şeytanın gör dediği deyiminin anlamı ve açıklaması

Başkalarının göremediği, farkına varamadığı incelikler veya gerçekler.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.