deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sıçan deliğe sığmamış, kuyruğuna bir de kabak bağlamış deyimi:

Sıçan deliğe sığmamış, kuyruğuna bir de kabak bağlamış deyiminin anlamı ve açıklaması

1. "Yapamayacağı kadar ağır bir işi varken başka bir iş daha yüklenmiş” anlamında kullanılan bir söz.
"Sıçan deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (kıçına) kabak bağlamış hesabı, hendi ödevini yapmamış, kardeşinin ödeviyle uğraşıyor."

2. "Kendisi sığıntı durumundayken yanına bir kişi daha almış” anlamında kullanılan bir söz.
"İki gün misafir ettik diye, kardeşini de alıp gelmiş. Sıçan deliğe sığmamış, bir de kuyruğuna (kıçına) kabak bağlamış misali."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.