deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sıfırdan başlamak deyimi:

Sıfırdan başlamak deyiminin anlamı ve açıklaması

En temelden, en baştan ve hiçbir şeye sahip olmadan bir işe girişmek.
"Sıfırdan başlayıp bu günlere geldik."
"Tüm çalışmamız boşa gitti, yeni bir proje için sıfırdan başlamamız gerekiyor."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.