deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Sokağa atsan deyimi:

Sokağa atsan deyiminin anlamı ve açıklaması

En aşağı fiyatla satılsa.
"Sokağa atsan elli lira eder."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.