deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Takrir etmek deyimi:

Takrir etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Ders anlatmak.
"İçeride muallim bey ile takrir etmekteler, vakit dolduğunda gelirler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.