deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Taş üstünde taş bırakmamak deyimi:

Taş üstünde taş bırakmamak deyiminin anlamı ve açıklaması

Her şeyi yıkıp yerle bir etmek.
"Belediye araçları gecekonduları yerle bir ettiler, taş üstünde taş bırakmadılar."
"Büyük deprem, taş üstünde taş bırakmamıştı."
"Yaşanan savaş, taş üstünde taş bırakmamış, tüm şehir enkaz halindeydi."
"Kardeşime bir şey olursa, bu mahallede taş üstünde taş bırakmam.”
"Taş üstünde taş bırakmamaya yemin etmiş, hemen yola çıkmıştı."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.