deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tebliğ etmek deyimi:

Tebliğ etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Bildirmek.
"Ben bu kararı size tebliğ etmek zorundayım."
"Kararı henüz şirketimize tebliğ etmediler."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.