deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tecavüz etmek deyimi:

Tecavüz etmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Başkasının hakkına el uzatmak.
"Payına düşene razı ol, başkasının malına tecavüz etme."

2. Saldırmak, hücum etmek.
"Düşman askerlerinin tecavüz etmesi engellendi."

3. Namusa sataşmak.
"Tecavüz etmeye yeltenen şahıs gözaltına alındı."

4. Aşmak, geçmek.
"Tarla sınırlarınızı bilin, bizim arazimize tecavüz etmeyin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.