deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Teslim bayrağını çekmek deyimi:

Teslim bayrağını çekmek deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Yenilgiyi kabullenmek, teslim olmak.
"Tamam artık, teslim bayrağını çekiyorum."

2. Bir çekişme sonunda karşısındakinin istediğini yapmaya razı olmak.
"Yakında teslim bayrağını çekerler, endişeye kapılmayın."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.