deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tezvir çıkarmak deyimi:

Tezvir çıkarmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Birisi hakkında kovculuk etmek.

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.