deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Tınmaz melaike deyimi:

Tınmaz melaike deyiminin anlamı ve açıklaması

Birinin kötülüklerini bildiği halde dile vermeyen kimse.
"O tınmaz melaikeden de laf alamayız."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.