deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Ümide düşmek deyimi:

Ümide düşmek deyiminin anlamı ve açıklaması

Gerçekleşeceğine inanmak.
"Piyangonun bize çıktığı ümidine düşmekte haklıymış."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.