deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Umurunda değil deyimi:

Umurunda değil deyiminin anlamı ve açıklaması

İlgilenmez, aldırış etmez, önemsemez.
"Senin umurunda değil ama bu çok önemli bir konu."
"Bizim burada olmanız ailenin umurunda değil."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.