deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Vecde kapılmak deyimi:

Vecde kapılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Coşmak, kendinden geçmek.
"Tatil anılarını anlatırken bir vecde kapıldı ki, sorma gitsin."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.