deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Vehimli hasta deyimi:

Vehimli hasta deyiminin anlamı ve açıklaması

Hasta olmadığı halde kendini hasta zanneden kimse, kuruntulu insan.
"Vehimli hasta olduğunda, küçük bir sorun olduğunda soluğu hastanede alıyoruz."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.