deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Vesveseye kapılmak deyimi:

Vesveseye kapılmak deyiminin anlamı ve açıklaması

Boş yere tasalanmak, gereksiz kaygılanmak.
"Çocuk on dakika gecikti diye vesveseye kapılma, az sonra gelir."
"Yaşlı adam, borçları yüzünden vesveseye kapılmış."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.