deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Vücudun tenasübü deyimi:

Vücudun tenasübü deyiminin anlamı ve açıklaması

Vücut organlarının birbirine uygunluğu, vücudun güzelliği.
"Vücudun tenasübü konusunda sorun yok."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.