deyimlerimiz.com

Açıklamalı Türkçe Deyimler ve Atasözleri Sözlüğü

Yan basmak deyimi:

Yan basmak deyiminin anlamı ve açıklaması

1. Aldanmak.
"Biz bu işe girmekle yan bastık sanırım."

2. Kaypaklık edip dürüst davranmamak.
"Sana tanınan bu fırsatı iyi değerlendir, sakın yan basayım deme."

 

deyimlerimiz.com
Türkçe Deyimler Sözlüğü
Örnek Cümlelerle, TDK Uyumlu

Deyimde geçen 1-2 kelimeyi yazmanız yeterlidir.